စီခြၽမ္းျပည္နယ္ လူတင့္ခ႐ိုင္တြင္ ျပင္းအား ၆ ႔၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္

(GMT+08:00)2022-09-05 14:30:39  

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ ၅၂ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ဂန္ဇီေဒသ လူတင့္ခရုိင္ (ေျမာက္လတၱီက်ဳ ၂၉.၅၉ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၁၀၂.၀၈ ဒီဂရီ) တြင္ ျပင္းအား ၆ ႔၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ငလ်င္ဗဟုိခ်က္မ၏ အနက္မွာ ၁၆ ကီလုိမီတာ ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ ေျမငလ်င္ဌာနမွ တုိင္းတာခ်က္အရ သိရပါသည္။