စစ္သင္တန္းတက္ေနသည္႔ေကာင္ေလးက စြန္႔ပစ္ ပုလင္းအလြတ္ ေလးအိတ္ကုိ စုေဆာင္းၿပီး အဖြားကုိ လက္ေဆာင္ေပး

(GMT+08:00)2022-09-05 12:39:29  

မၾကာခင္က က်က္က်န္းျပည္နယ္ လိေရႊၿမိဳ႔မွာ စစ္သင္တန္းတက္ေနသည္႔ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား ဖုန္ေဖေၾကသည္ ၇ ရက္အတြင္း ေက်ာင္းေနဖက္မ်ား စြန္႔ပစ္သည္႔ ပုလင္းအလြတ္ အိတ္ႀကီး ေလးအိတ္ကုိ ေကာက္ယူစုေဆာင္းၿပီး သူ႔အဖြားကုိ လက္ေဆာင္ ေပးခဲ႔သည္။ ဖုန္ေဖေၾကက ငယ္စဥ္ကတည္းကပဲ ဖြားဖြားက စြန္႔ပစ္ ပုလင္းအလြတ္၊ စကၠဴ ေသတၱာေတြ ေကာက္ယူေရာင္းခ်ေလ႔ ရွိတယ္၊ သုံးေလးငါးရက္ အတြင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေကာက္လာခဲ႔တဲ႔ ပုလင္းအလြတ္ အေရအတြက္ဟာ ဖြားဖြား တစ္နွစ္တြင္းေကာက္တာနဲ႔ တူတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဖြားဖြားကုိ လက္ေဆာင္ေပးၿပီး ဖြားဖြားဝမ္းသာမယ္လုိ႔ ေျပာသည္။