ဂိုေဒါင္မွာ ဖမ္းလာတဲ့ငါးေတြ ျပည့္ေန

(GMT+08:00)2022-09-05 14:23:56  

   လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားက ငါးဖမ္းျခင္း စတင္ျပီးေနာက္ ပထမအသုတ္ ငါးဖမ္းေလွမ်ား တစ္စင္းျပီးတစ္စင္း ျပန္လာျပီး ရစ္ေက်ာ့ျမိဳ႔ရွိ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္ခ်ကာ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားက ငါးမ်ား၊ ပုစြန္မ်ားႏွင့္ ကဏန္းမ်ားကို ခြဲျခားျပီး ေစ်းကြက္သို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ကာ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ား ပင္လယ္စာကုိ ခံစားေစပါသည္။