နန္ကင္းတြင္ ျပသထားေသာ"အလွမယ္"စက္႐ုပ္သည္ လူသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ႏုိင္

(GMT+08:00)2022-09-04 16:48:01  

စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်န္းနင္ ပထမအၾကိမ္ Metaverse လုပ္ငန္း ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ထိပ္သီး ဖိုရမ္ကို နန္ကင္းျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ယူေဆာင္လာသည့္ "အလွမယ္" စက္႐ုပ္သည္ သက္ရွိထင္ရွားရွိ႐ုံသာမက လူသားမ်ားႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ႏုိင္၍ ဖိုရမ္တက္ေရာက္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္္ပါသည္။