လက္နွစ္ဖက္မေတာ္တဆဆုံးရႈံးၿပီးေနာက္ဒီ "လက္မႈပညာ" ကိုသူသင္ယူခဲ့တယ္

(GMT+08:00)2022-09-04 16:42:58  

မၾကာေသးမီကတရုတ္ႏုိင္ငံစီခၽြမ္းျပည္နယ္၏လမ္းမေပၚတြင္လက္ႏွစ္ဖက္ဆံုးရႈံးခဲ့ေသာဆရာ Mi သည္ခ်စ္စရာေကာင္းေသာပုံသ႑ာန္မ်ားျဖင့္႐ႊံ႕ပန္းပုမ်ားကိုကြၽမ္းက်င္စြာဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၿပီးလမ္းသြားလမ္းလာမ်ားရပ္တန႔္ၾကည့္ရႈ႐ုံသာမကအင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားကလည္း၎ကိုသေဘာက်ၿပီးရုိေသေလးစားသည္ဟုေျပာၾကားၾကသည္။၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ဆရာ Mi သည္ဗို႔အားျမင့္လွ်ပ္စစ္ကိုမေတာ္တဆထိမိျခင္းေၾကာင့္လက္ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရသည္။ဤအေၾကာင္းေၾကာင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကုိမစြန႔္ဘဲ႐ႊံ႕႐ုပ္လက္မႈပညာကိုသင္ယူျခင္းျဖင့္အသက္ေမြးခဲ့သည္။ဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္းသူသည္ ဒီလက္မႈပညာျဖင့္အသက္ေမြးခဲ့သည္။ယေန႔တြင္မိသားစုတြင္ကေလး ၃ ဦးစလုံးက်န္းမာစြာႀကီးျပင္းလာၾကသည္။ဆရာ Mi က "ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တယ္၊ ေနာင္တမရပါဘူး၊ ေပးဆပ္ရင္ဆုလာဘ္ေတြရွိလာမွာပါ" ဟုေျပာၾကားသည္။