ေလာင္းမတ္ခ်္ 5B Yao-4 သယ္ေဆာင္ဒုံးပ်ံကို ဝင္ခ်မ္း အာကာသလႊတ္တင္ေရးစခန္းသုိ႔ ပို႔ေဆာင္

(GMT+08:00)2022-09-03 12:04:44  

    MengTian အာကာသစမ္းသပ္ခန္း လႊတ္တင္ေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္သည့္ ေလာင္းမတ္ခ်္ 5B Yao-4 သယ္ေဆာင္ဒုံးပ်ံကို မၾကာခင္က ဝင္ခ်မ္း အာကာသလႊတ္တင္ေရးစခန္းသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ ပို႔ေဆာင္လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဒံုးပ်ံ လႊတ္တင္ေရးစခန္းတြင္ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း မစ္ရွင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။