အေမရိကန္သည္ယူကရိန္းအက်ပ္အတည္းကိုအစျပဳသူအျဖစ္ "အႀကီးမားဆုံးေအာင္ႏိုင္သူ"ေတာ့ ျဖစ္လာသည္ဟုတရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆုိ

(GMT+08:00)2022-09-03 11:44:33  

စက္တင္ဘာလ၂ရက္ေန႔ကတရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေက်ာက္လိက်န္းကပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုဦးစီးက်င္းပခဲ့သည္။မၾကာေသးမီကဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္႐ုရွားအေပၚပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္စြမ္းအင္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီးအေမရိကန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာဝယ္ယူရန္သမုဒၵရာကိုျဖတ္၍ခရီးထြက္ခဲ့ရသည္။အခ်ိဳ႕ေသာဥေရာပမီဒီယာမ်ားကအေမရိကန္သည္ကယ္တင္ရွင္ဟန္ေဆာင္ၿပီးဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ႀကီးမားေသာအျမတ္အစြန္းမ်ားကိုရယူေနေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ရဲ႕မွတ္ခ်က္ကဘယ္လိုလဲ။

ေက်ာက္လိက်န္းကအေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏တစ္ဖက္သတ္ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈသည္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကေနာက္ထပ္တစ္ႀကိ္မ္သက္ေသျပခဲ့ေၾကာင္း၊ဥေရာပနဲ႔အေမရိကန္ေဈးကြက္ေတြမွာသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေဈးကြာဟမႈဟာစံခ်ိန္တင္၁၀ဆအထိ ေရာက္သြားတာကိုသတိျပဳမိခဲ့ေၾကာင္း၊US Business Insider ကထုတ္ျပန္တဲ့စာရင္းအရအေမရိကန္ကုမၸဏီေတြကဥေရာပသုိ႔ခုတ္ေမာင္းတဲ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္သေဘၤာတိုင္းဟာအျမတ္ေငြ ေဒၚလာသန္း၁၀၀ ေက်ာ္ရရွိႏုိင္ၿပီးသို႔ေသာ္လည္းဥေရာပျပည္သူမ်ားႀကဳံေတြ႕ရမည့္အရာမွာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ျမင့္တက္လာျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယူကရိန္းအက်ပ္အတည္းကုိအစျပဳသူအျဖစ္အေမရိကန္သည္ယခုအခါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခံစားရေသာ"အႀကီးမားဆုံးေအာင္ႏိုင္သူ" ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းကုိကမာၻးႀကီးစဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးသတိထားသင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။