ဟြမ္ဘုိဟုိင္ ပင္လယ္ ငါးဖမ္းမႈ စတင္ျပီး ေလွမ်ား ငါးဖမ္းရာေနရာသုိ႔ ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ ထြက္ခြာ

(GMT+08:00)2022-09-02 18:17:14  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီက ခ်င္းေတာ္ျမိဳ႕ရွိ ဟြမ္ဘုိဟုိင္ ပင္လယ္ ၄လၾကာ ငါးဖမ္းမႈ ရပ္စဲျခင္းကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ အေနာက္ကမ္းရုိးတန္း ဇုန္သစ္ အၾကီးစား ငါးဖမ္းေလွ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည္႔ က်ီမီယာ ဆိပ္ကမ္း၌ ငါးဖမ္းသမားမ်ားသည္ ရာႏွင္႔ခ်ီေသာ ငါးဖမ္းေလွမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ျပီး ဆိပ္ကမ္းမွ ငါးဖမ္းရာေနရာသုိ႔ စနစ္တက် ထြက္ခြာကာ ေဆာင္းဦးရာသီ ငါးဖမ္းမႈကုိ စတင္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။