ျမစ္ဝါျမစ္ Hukou ေရတံခြန္ ေဆာင္းဦး ေရႀကီးရာသီသို႔ ဝင္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-09-02 18:07:53  

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ဆန္းစီျပည္နယ္ လင္ဖင္ၿမိဳ႕ က်ီခရိုင္ ျမစ္ဝါျမစ္ Hukou ေရတံခြန္ ေဆာင္းဦး ေရႀကီးရာသီသို႔ ဝင္ေရာက္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားတြင္ ျမစ္ဝါျမစ္ ျမစ္ညာေဒသတြင္ မိုးရြာျခင္းႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္ ေရထုတ္လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ဝါျမစ္၏ ပင္မ ေရစီးေၾကာင္း ေဆာင္းဦး ေရႀကီးရာသီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Hukou ေရတံခြန္ ေရႀကီးလာသျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ လွပေသာ သက္တံျဖစ္လာၿပီး ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။