တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ သိပၸံနည္းပညာ အႏွစ္သာရကုိ ထိေတြ႔ခံစား

(GMT+08:00)2022-09-02 18:13:16  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔အထိ ပီကင္းျမိဳ႕ရွိ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာႏွင္႔ ရႈိကမ္း အဆင္႔ျမင္႔နည္းပညာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈဇုန္၌ က်င္းပေနပါသည္။ သိပၸံနည္းပညာကုန္ပစၥည္း အေျမာက္အျမားကုိ ဇုန္ထဲ၌ ခင္းက်င္းျပသျပီး ပရိသတ္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။