ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ မီတာ ၅၂၀၀ ရွိ ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ ေမာင္းႏွင္မႈ စြမ္းရည္ကို ေလ့က်င့္

(GMT+08:00)2022-09-02 16:19:20  

ကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသတြင္ ေတာင္မ်ား မတ္ေစာက္၍ ရာသီဥတုလည္း ေဖာက္ျပန္သည္။ ယခုရက္မ်ားက ရွင္းက်န္းစစ္နယ္မွ စစ္တပ္တစ္တပ္သည္ ကာရာကိုရြန္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ေဒသမွ ေလ့က်င့္မႈစခန္းတြင္ ေမာင္းနွင္မႈစြမ္းရည္ကို ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။