ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးသည္ မဟုတ္မမွန္ေသာ ရွင္းက်န္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္သည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဆို

(GMT+08:00)2022-09-02 17:52:58  

မၾကာခင္က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးမွ ရွင္းက်န္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မဟုတ္မမွန္ေသာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မႈကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က ယင္းအစီရင္ခံစာသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံအင္အားတခ်ိဳ႕၏ ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္၍ တရားမဝင္သလုိ အာဏာတည္မႈ လံုးဝ မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအစီရင္ခံစာသည္ မဟုတ္မမွန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါင္းစည္းထားျပီး အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ  အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ရွင္းက်န္းျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ႏိုင္ငံေရးကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။