တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲရဲ႕လာဘ္ေကာင္ “Fu Yan” ပ်ံလာပါၿပီ

(GMT+08:00)2022-09-01 14:54:16  

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ (CIFTIS) ကို ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အထိ China National Convention Center ႏွင့္ Shougang Park ၌က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ CIFTIS ၏ လာဘ္ေကာင္ေလး “Fu Yan” ကို တရားဝင္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ ၎၏အဓိကပုံစံကို ေပက်င္းပ်ံလႊားပုံစံမွရထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ပ်ံလႊားသည္ မဂၤလာရွိေသာျပယုဂ္ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္သာယာမႈ၊ တိုးတက္မႈ၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို နိမိတ္ျပေနကာ လူမ်ားက သာယာခ်မ္းေျမ့ေသာဘဝအေပၚ ေတာင့္တမႈကိုေပၚလြင္ေနသည္။ CIFTIS ေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာက်င္းပသည့္ဆႏၵကို ျပသေနပါသည္။ ပ်ံလႊားငွက္၏ ျမန္ဆန္ဖ်က္လတ္ေသာ ထူးျခားခ်က္ေၾကာင့္ CIFISသည္ ေခတ္သစ္တြင္  ဝန္ေဆာင္မႈ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာၿပီး ေဈးကြက္ဆြဲေဆာင္မႈအားႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးယွဥ္ၿပိဳင္မႈစြမ္းရည္ အဆက္မျပတ္တိုးတက္လာမႈကို သေကၤတျပေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျပည္ပအေပၚ တံခါးဖြင့္မႈ အတြက္ အေရးႀကီးျပပြဲပလက္ေဖာင္း ျဖစ္လာသည္။