သိပၸံနည္းပညာသစ္ျဖင့္ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈအားပံ့ပိုးေပးသျဖင့္ “၂၀၂၂ ခုႏွစ္ China Media Group တ႐ုတ္လမုန႔္ပြဲေတာ္ ညပေဒသာကပြဲ” သည္ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ေကာင္း

(GMT+08:00)2022-09-01 14:53:55  

ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ China Media Group တ႐ုတ္လမုန႔္ပြဲေတာ္ ညပေဒသာကပြဲသည္ လူအမ်ားထံသို႔ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ေခတ္မီသည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနည္းပညာအသုံးျပဳမႈ၊ အမ်ိဳးစုံလင္ေသာ အႏုပညာပုံစံတင္ဆက္မႈ စသည္တို႔သည္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈထူးျခားခ်က္မ်ား ျပင္းထန္ေသာ ညပေဒသာကပြဲအား ထြန္းလင္းသြား ေစမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ China Media Group တ႐ုတ္လမုန႔္ပြဲေတာ္ ညပေဒသာကပြဲက က်န္းစူးျပည္နယ္ စူးက်ိဳး က်န္းက်ားကန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းအသီးသီးအား စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ညပေဒသာကပြဲတြင္ တ႐ုတ္လမုန႔္ပြဲေတာ္ခ်ိန္ခါ လယဥ္ေက်းမႈေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တမူထူးျခားေသာ က်န္းနန္ေဒသထူးျခားခ်က္ပါဝင္တဲ့ စူးက်ိဳးဖိန္ထန္ေတးသံစဥ္တီးခတ္မႈႏွင့္အတူ ေငြေရာင္ လဝန္း ထြန္းလင္းမႈ (Jiang Yue Chu Zhao)” “ေတာေတာင္ႏွင့္လ (Shan He Ming Yue)” “လမုန႔္ပြဲေတာ္ႏွင့္လ (Hao Yue Qian Qiu)” စသည့္ေခါင္းစဥ္သုံးခုျဖင့္စတင္မည္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္တင္ဆက္မႈတြင္ လမုန႔္ပြဲေတာ္အခ်ိန္အခါတြင္ပါဝင္ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့၊ ဇာတိေျမအားစြဲလမ္းသတိရမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚခံစားခ်က္ေတြကို တစ္သားတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ကာ ေတးသံ အက၊ သံၿပိဳင္ဂီတ၊ ျပဇာတ္သံစဥ္တို႔ကိုအဓိက Carrier အျဖစ္ထားကာ Rap၊ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈစသည့္ အမ်ိဳးစုံလင္ကို ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္မႀကီးမွ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို၊ ထိုင္ဝမ္မွ အ႐ြယ္စုံ ကြၽမ္းက်င္ေတးသံရွင္မ်ားက သာယာျပည့္စုံ၍ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ႐ုပ္သံခံစားခ်က္ကိုတင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။