ဂ်ပန္သည္ စစ္ေရးလုံၿခံဳမႈနယ္ပယ္တြင္ ခ်င္႔ခ်င္႔ခ်ိန္ခ်ိန္ ေျပာဆုိလုပ္ေဆာင္သင္႔ဟု တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိ

(GMT+08:00)2022-08-31 13:20:14  

   ဂ်ပန္၏ စစ္ေရး စြမ္းေဆာင္နုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမွင္႔ေရးဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ အရာရွိ၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက ဂ်ပန္သည္ စစ္ေရးလုံၿခံဳမႈနယ္ပယ္တြင္ ခ်င္႔ခ်င္႔ခ်ိန္ခ်ိန္ ေျပာဆုိလုပ္ေဆာင္သင္႔ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ နုိင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးမွ ယုံၾကည္မႈကုိ အမွန္တကယ္ ရရွိနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ပုံမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   ေက်ာက္လိက်န္းက ဂ်ပန္အေနနွင္႔ သမုိင္းသင္ခန္းစာကုိယူၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ စဲြကုိင္၍ အာရွ အိ္မ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အာရုံစုိက္ဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေလးစားသင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   ဂ်ပန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ယာစူကီခ်ီ ဟာမာတာက Hypersonic  လက္နက္ အေၾကာင္းကုိ ေျပာမိခဲ႔ခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္က တားျမစ္စြမ္းအားကုိ တုိးျမွင္႔ရမည္႔အျပင္ တုံ႔ျပန္ တုိက္ခုိက္ေရးစြမ္းအားကုိလည္း ရွိရမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ႔သည္။