ရွင္းက်န္းကုိ သြားလာေသာ တတိယေျမာက္ အျမန္လမ္းကို ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-08-31 13:22:55  

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွင္းက်န္း ေဝဂါကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ရုိခ်န္းခရုိင္အတြင္းရွိ ယီထြန္ပလပ္ခ္မွ ရုိခ်န္းအထိ အျမန္လမ္းကို ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယီထြန္ပလပ္ခ္မွ ရုိခ်န္းအထိ အျမန္လမ္းသည္ စုစုေပါင္းအရွည္ ၂၉၄ ကီလိုမီတာရွိၿပီး ရွင္းက်န္းကို သြားလာေသာ တတိယေျမာက္ အျမန္လမ္းျဖစ္သည္။

လမ္းဖြင့္ၿပီးေနာက္ ျပည္သူမ်ား သြားေရးလာေရး လြယ္ကူေစ႐ုံသာမက ေဒသ အထူးထြက္ ကုန္မ်ား အျမန္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစရန္လည္း အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။