တရုတ္ခ်ံဳကင္းတြင္ အခြင့္ေကာင္းကုိ ရယူၿပီး လူလုပ္မိုး ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-08-30 17:20:40  

ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမွစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ံဳကင္းၿမိဳ႕ ေနရာမ်ားစြာ၌ တိမ္ထူထပ္ခ်ိန္တြင္ မိုးေလဝသဌာနသည္ အခြင့္ေကာင္းကို ရယူၿပီး လူလုပ္မိုးျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ မိုးရြာၿပီး အပူခ်ိန္က်လာသျဖင့္ ဆက္တိုက္ ပူအိုက္ျခင္း သက္သာလာပါသည္။