၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ NPT စိစစ္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ရလဒ္စာတမ္း အတည္ မျပဳခဲ႔ျခင္းအေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း တရုတ္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-08-30 17:23:45  

၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NPT) စိစစ္ေရး အစည္းအေဝးကုိ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က က်င္းပျပီးစီးခဲ႔ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရလဒ္စာတမ္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္း ၊ စာခ်ဳပ္ယႏၲရားသည္ ေလဟာထဲတြင္ လည္ပတ္ျခင္း မဟုတ္ဟု ထပ္မံသက္ေသျပခဲ့ေၾကာင္း ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ႔ေသာ ပုံမွန္သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

       ေက်ာက္လိက်န္းက အစည္းအေဝး ရလဒ္ စာတမ္း ရရွိမႈ ပ်က္ကြက္ ျခင္းသည္ အစည္းအေဝး မေအာင္ျမင္ဟု ျပသျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္နုိ္င္ငံက မွတ္ယူသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။