တရုတ္ အေနာက္ပိုင္း ကုန္း-ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေရေၾကာင္းႏွင့္ မီးရထား ပူးတြဲသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ရထား၏ အႀကိမ္၂၀၀၀၀ ခရီးစဥ္

(GMT+08:00)2022-08-30 17:21:02  

ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔က ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္မီးရထား ပူးတြဲသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ ကြန္တိန္နာ(Container)ရထားတစ္စင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ခ်င္က်ိဳး ဘူတာရံုမွ ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမွာ တရုတ္ အေနာက္ပိုင္း ကုန္း-ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေရေၾကာင္းႏွင့္မီးရထား ပူးတြဲသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ရထား၏ အႀကိမ္၂၀၀၀၀ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ရထားတြင္ ကြန္တိန္နာ စုစုေပါင္း ၁၀၈ လံုး ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ကာ ခ်ံဳကင္းၿမိဳ႕ Tuanjiecun ဘူတာရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ပါသည္။ တရုတ္ အေနာက္ပိုင္း ကုန္း-ပင္လယ္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မွာ ပိုးလမ္းမႀကီး စီးပြားေရးဇုန္၊ ၂၁ ရာစု ပင္လယ္ျပင္ပိုးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေပါင္းကူးတံတားအခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။