အေမရိကန္၏ ရွင္းက်န္းဆုိင္ရာ ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိမႈသည္ သူခုိးကလူဟစ္ လုပ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိ

(GMT+08:00)2022-08-30 10:41:52  

တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက တရုတ္နုိင္ငံသည္ ရွင္းက်န္းဆုိင္ရာ လူထု အျမင္သေဘာထားကုိ သတင္းအတုျဖင္႔ ႀကိဳးကုိင္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု အေမရိကန္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သက္ဆုိင္ရာဌာနက မဟုတ္မမွန္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ သူခုိးကလူဟစ္ လုပ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွင္းက်န္း၌ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး စီးပြားေရး ဆက္တုိက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ကာ ယင္းသည္ အေမရိကန္၏ ရွင္းက်န္းဆုိင္ရာ သတင္းအတု အေပၚ အေကာင္းဆုံးေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ပုိင္း တစ္ပုိင္းအတြင္း အေမရိကန္သည္ ရွင္းက်န္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး တရုတ္နုိင္ငံအား ဟန္႔တားရန္ ၾကံစည္ခ်က္ကုိ ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ “လူမ်ိဳး မ်ိဳးတုံးေအာင္ လုပ္ျခင္း”၊ “အတင္းအဓမၼ အလုပ္လုပ္ခုိင္းျခင္း” စသည္႔ မုသားစကားမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ လုပ္ၾကံဖန္တီးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရွင္းက်န္းဆုိင္ရာ မုသားစကားမ်ား လုပ္ၾကံဖန္တီးျခင္းသည္ အေမရိကန္၏ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ လုပ္ၾကံဖန္တီးသည္႔ နည္းလမ္းကုိ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါက္ၾကားခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၉ ရက္ေန႔က ပုံမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။