ထုိင္ဝမ္နယ္သားမ်ားစြာ ကေမၻာဒီးယား၌ ေပ်ာက္ဆုံး၊ ကေမၻာဒီးယားနွင္႔ ပူးေပါင္းၿပီး လူအခ်ိဳ႕ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္တင္ခဲ႔ၿပီဟု တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိ

(GMT+08:00)2022-08-30 10:41:14  

ယခုတေလာတြင္ ထုိင္ဝမ္ နယ္သားမ်ားစြာက အလုပ္ ရွာေဖြေပးျခင္းဆုိင္ရာ လိမ္လည္လွည္႔ျဖားမႈ ခံရသျဖင္႔ ကေမၻာဒီးယား၌ ခ်ဳပ္ေနွာင္၊ ရုိက္နွက္ျခင္း ခံရမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပါက္ၾကားလာခဲ႔သည္။ ယင္းနွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံရုံးသည္ ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖၚ ၂၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ အကူအညီေတာင္းသည္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရရွိၿပီး ကေမၻာဒီးယားနွင္႔ ပူးေပါင္း၍ လူအခ်ိဳ႕ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္တင္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ပုံမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေက်ာက္လိက်န္းက ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံရုံးသည္ ကေမၻာဒီးယား အစုိးရနွင္႔ နီးကပ္စြာ ကူးလူးဆက္ဆံမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး သက္ဆုိင္သူမ်ားကုိ တက္ၾကြစြာ ရွာေဖြ ကယ္တင္ေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။