ေလေၾကာင္း အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ နွစ္သိမ့္ပြဲအခမ္းအနား ခ်ံဳကင္းတြင္ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-08-29 17:45:11  

ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေလေၾကာင္း အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး နွစ္သိမ္႔ပြဲ အခမ္းအနားကို ခ်ံဳကင္းျမိဳ႔ လံုရွင္းေလဆိပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ခ်ံဳကင္းျမိဳ႔၊ စိခြ်မ္း၊ ဟူေဘ၊ ကြမ္ရွီး၊ ဆန္ရွီးနွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္မ်ားမွ ရဟတ္ယာဥ္ ၁၂ စင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္း အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ခ်ံဳကင္းေဒသတြင္ မီးျငႇိမ္းသတ္မႈႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။