ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ယူနန္ သစ္ေတာ မီးသတ္ တပ္မႉးတပ္သားမ်ားအား ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00)2022-08-29 17:46:19  

ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕က ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ ေဘေဘ့ ရပ္ကြက္တြင္ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားသည္ ကိုယ့္ဆႏၵအေလ်ာက္ လမ္းႏွစ္ဖက္၌ ရပ္ၿပီး သစ္ေတာ မီးသတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုရက္မ်ားတြင္ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ ေဒသမ်ားစြာ၌ ေတာမီးျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ဘက္အသီးသီးမွ အင္အားတို႔၏ ပူးေပါင္းကယ္ဆယ္မႈျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခ်ဳံခ်ဳင့္ရွိ မီးေလာင္ရာ ေနရာမ်ား၌ မီးအကုန္လုံး ျငိွမ္းသတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဩဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႕က ယခုအႀကိမ္ မီးသတ္ေရး တာဝန္ကို ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ ယူနန္သစ္ေတာ မီးသတ္အဖြဲ႕ဝင္ ၃၀၀ေက်ာ္တို႔သည္ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ကိုယ့္ဆႏၵအေလ်ာက္ ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။