ကန္အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးအေပၚ Mar-a-Lagoမွ ရရွိေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အႏၲရာယ္ကို ကန္ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ အကဲျဖတ္မည္

(GMT+08:00)2022-08-28 16:24:15  

အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား လုံၿခံဳေရး အေပၚ သမၼတေဟာင္း ထရန္႔၏ Mar-a-Lago အိမ္ရာကို မၾကာခင္က ရွာေဖြစစ္ေဆးမွုမွ ရရွိ္ခဲ့ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရး  ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္၏ စာတစ္ေစာင္ကို ကိုးကား၍ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၇ရက္ေန႔က Reutersသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။