ဇူလုိင္လ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာကုန္ပစၥည္းႏွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရး သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ ပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးမ်ား

(GMT+08:00)2022-08-28 16:26:43  

    တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေငြစီမံကြပ္ကဲေရးဗ်ဴရုိမွ ၂၆ရက္ေန႔ထုတ္စာရင္းအရ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ကုန္ပစၥည္းႏွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရး သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ ပမာဏမွာ တရုတ္ေငြယြမ္ ၃၉၁၅.၁ ဘီလီယံရွိျပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါသည္။