“လံုၿခံဳေသာလမ္းေၾကာင္း” လက္ဆင့္ကမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ တရုတ္အသင္း အဖြဲ႔လိုက္ခ်န္ပီယံဆု ဆြတ္ခူးရရွိ

(GMT+08:00)2022-08-27 17:21:34  

ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ “၂၀၂၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစစ္ေရးစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲ” တရုတ္ႏိုင္ငံ Korla Division ၏ ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္ “လံုၿခံဳေသာလမ္းေၾကာင္း” လက္ဆင့္ကမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ တရုတ္အသင္းသည္ အဖြဲ႔လိုက္ခ်န္ပီယံဆု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ပါသည္။