ဆန္းရွင္းေတြး ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း တူးေဖာ္ေရးတြင္းတြင္ အႀကီးဆုံး ေၾကးညုိ သားရဲရုပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္ယူ

(GMT+08:00)2022-08-26 14:40:18  

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဆန္းရွင္းေတြး ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း တူးေဖာ္ေရး တြင္းအမွတ္ ၈ မွ အေလးခ်ိန္ ၁၅၀ ကီလိုဂရမ္ခန္႔၊ ၁မီတာေက်ာ္႐ွည္ေသာ ေၾကးညုိ သားရဲရုပ္ တစ္ရုပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ဆန္းရွင္းေတြး တြင္းတြင္ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္႔ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ားအနက္ အႀကီးဆုံးေသာ ေၾကးညုိထည္ ျဖစ္သည္။ ဆန္းရွင္းေတြးေနရာ၌ ယခုအၾကိမ္ ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္မႈသည္ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ျပီးေျမာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။