ေတာင္ပိုင္းစစ္နယ္ ေရတပ္မွ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔သည္ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒုံးက်ည္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္

(GMT+08:00)2022-08-26 14:33:02  

မၾကာခင္က ေတာင္ပိုင္းစစ္နယ္ ေရတပ္မွ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔သည္ အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးစံုရွိ တိုက္ေလယာဥ္ ဒါဇင္မ်ားစြာကို ေန႔ေရာညပါ ေစလႊတ္ျပီး၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ေလေၾကာင္းပိုင္နက္တြင္ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ ယင္းေလ့က်င့္မႈတြင္ ဒံုးက်ည္ဒါဇင္မ်ားစြာကို ပစ္ခတ္ျပီး၊ လက္နက္ႏွင့္ကိရိယာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေလ့က်င့္မႈအဆင့္အတန္းကို ေကာင္းမြန္စြာ စမ္းသပ္နိုင္ခဲ့သည္။