တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း "Ma-on" ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ လူ ၃ ဦး ေသဆုံး၊ "Ma-on"သည္ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္တုန္းသို႔ ၀င္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-08-25 18:12:58  

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီအထိ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း"Ma-on"ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ လူ ၃ ဦးေသဆုံးၿပီး ၄ ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္၏ ၉ခုေျမာက္ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း "Ma-on"သည္ ဩဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Isabela ျပည္နယ္အနီးသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဗဟိုမိုးေလဝသဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ခန႔္တြင္ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း"Ma-on"သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ တ်န္႔ဘိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ရွိ ေဒသမ်ားသည္ အတန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ရႈခင္းသာေနရာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေနရာမ်ားကိုလည္း ယာယီပိတ္ထားကာ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အျမန္ရထားမ်ားကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းထားပါသည္။