တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စက္မီေရငုပ္သေဘၤာ Xin GuangHua သည္ ထ်န္က်င္း ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာ

(GMT+08:00)2022-08-25 18:20:49  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စက္မီေရငုပ္သေဘၤာ Xin GuangHuaသည္ ရက္ေပါင္း ၅၀ ၾကာ ဆိုက္ကပ္ျခင္း ၿပီးစီးခဲ႔ၿပီး တန္ခ်ိန္ ေသာင္းႏွင္႔ ခ်ီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ကာ ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

Xin GuangHua သည္ ၂၅၅ မီတာရွည္လ်ားၿပီး အက်ယ္မွာ ၆၈ မီတာရိွ၍ ေရေအာက္ ၃၀႕၅ မီတာအထိ ေရငုပ္ႏိုင္ကာ ခံႏိုင္ဝန္မွာ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၉၈၀၀၀ ရိွသည္။ ယင္းသေဘၤာ၏ ကုန္းပတ္ဧရိယာသည္ ၁၃၅၀၀ စတုရန္းမီတာရိွၿပီး ေဘာလံုးကြင္း ႏွစ္ကြင္းႏွင္႔ ညီမွ်သည္။