ယခုႏွစ္ ဇြန္လ လကုန္အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္း IoT အသံုးျပဳသူ ၁.၆၄ဘီလီယံရိွ

(GMT+08:00)2022-08-24 14:21:17  

ယခုႏွစ္ ဇြန္လ လကုန္အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္း IoT (Internet of things) အသံုးျပဳသူ ၁.၆၄ ဘီလီယံရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကထက္ ၀.၂၄ ဘီလီယံ တိုးမ်ား လာေၾကာင္း ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ဒီဂ်စ္တယ္အခ်က္အလက္ျပပြဲမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းကို ကိုးကား၍ တရုတ္ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုတစ္ခု အျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္း IoTသည္ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကာလသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။