တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးသည္ ကမၻာ႔ ဒုတိယေနရာ၌ ၈ႏွစ္ၾကာ ဆက္တုိက္ တည္ရွိသည္ဟု တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ

(GMT+08:00)2022-08-24 14:23:02  

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ သတင္းျပန္ၾကားေရးရံုးသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကုိ က်င္းပခဲ႔ရာတြင္ တရုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ႏွင္႔ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးျပပြဲ(CIFTIS) ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ အေျခအေနကုိ မိတ္ဆက္ခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဝမ္တံုးထန္က CIFTIS ကုိ က်င္းပခဲ႔သည္႔ (၁၀)ႏွစ္တာသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရး လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ခဲ႔ေသာ (၁၀)ႏွစ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရး တင္သြင္း၊တင္ပုိ႔မႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာျပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ၆.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာကာ တစ္ကမၻာလံုး တိုးႏႈန္းထက္ ၃.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုျမင္႔ေၾကာင္း၊ ယမန္ႏွစ္က တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ကမၻာ႔ဒုတိယေနရာ၌ ၈ႏွစ္ၾကာ ဆက္တုိက္ တည္ရွိေၾကာင္း၊ CIFTIS ကို စတင္ဖန္တီးလာခဲ႔ျပီးေနာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရး အရည္အခ်င္း ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးရန္အတြက္ အေရးၾကီး အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။