ထုိင္ဝမ္ေရးရာမွာ “သူခုိးကလူဟစ္” လုပ္ေနတဲ႔ အေမရိကန္က မွားယြင္းမႈမ်ား ထပ္ခါတလဲလဲ မျပဳလုပ္ပါနဲ႔

(GMT+08:00)2022-08-24 14:25:03  

   မၾကာခင္က ထုိင္ဝမ္ေရးရာအေပၚ အေမရိကန္ နုိင္ငံေရးသမားတစ္ခ်ိဳ႔က ကုိယ္႔ဟာကုိယ္ အက်ပ္အတည္းကုိ ဖန္တီးၿပီးေနာက္ တရုတ္ျပည္ကုိ အျပစ္ပုံ လဲႊခ်တဲ႔ ဇာတ္လမ္းႀကီးကုိ တင္ဆက္ခဲ႔တယ္။

   အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ပလုိစီက တရုတ္နုိင္ငံ ထုိင္ဝမ္ ေဒသကုိ သြားေရာက္မႈကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိေတြက “တရုတ္နုိင္ငံက အဲဒီကိစၥ အေပၚ အလြန္အကၽြံ တု႔ံျပန္တယ္”၊ “တရုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈ အက်ပ္အတည္းကုိ ျဖစ္ေစခဲ႔တယ္” စတာေတြ ျပစ္တင္ေျပာဆုိၾကၿပီး ထုိင္ဝမ္ ေရလက္ၾကား အေျခအေန တင္းမာလာမႈရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကုိ တရုတ္ျပည္အား အျပစ္ လဲႊခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဒီ႔ထက္ ပုိဆုိးသြမ္းတာကေတာ႔ အေမရိကန္ နုိင္ငံေရးသမား တစ္ခ်ိဳ႔က ထုိင္ဝမ္ကုိ ဆက္လက္ သြားေရာက္ခဲ႔ၿပီး ထုိင္ဝမ္ ေရလက္ၾကား တင္းမာတဲ႔ အေျခအေနအေပၚ “မီးေလာင္ရာေလပင္႔” လုပ္ခဲ႔ၾကတယ္။

   ထုိင္ဝမ္ ေရလက္ၾကား အက်ပ္အတည္းဟာ အေမရိကန္ကပဲ စီစဥ္ၿပီး စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္။ တရုတ္နုိင္ငံက ထုိင္ဝမ္ ေရလက္ၾကား တည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ပလုိစီရဲ႕ ခရီးစဥ္ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းနဲ႔ အဲဒီခရီးစဥ္ေၾကာင္႔ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးတဲ႔ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ႀကိဳတင္ ေဖၚျပခဲ႔တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ နုိင္ငံတကာမွာ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ျဖစ္နုိင္စရာ ႀကီးမားတဲ႔ အႏၱရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသီးသီး သတိေပးခဲ႔ၾကဖူးတယ္။

   တရုတ္နုိင္ငံ တန္ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္တဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ သက္ဆုိင္သူမ်ားကုိ သတိေပးဖုိ႔၊ ထုိင္ဝမ္ သီးျခားတည္ရွိေရး အင္အားစုကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အျမဳေတက်တဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ႔ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔ ျပည္တြင္းဥပေဒနဲ႔ ကုိက္ညီပါတယ္။

   တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူဟာ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ အျမဳေတက်တဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားထဲမွာ အျမဳေတက်ရာကိစၥပဲ ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ အေနနဲ႔ ပလုိစီရဲ႕ ထုိင္ဝမ္ ခရီးစဥ္ လုပ္ရပ္ကေန သင္ခန္းစာယူၿပီး မွားယြင္းမႈမ်ား  ထပ္ခါတလဲလဲ မျပဳလုပ္ပါနဲ႔လုိ႔ မိမိတုိ႔ သတိေပး တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသား ေဖၚျပထားပါတယ္။