“တရုတ္ ျမန္နွုန္းျမင္႔ရထား” စီးၿပီး အက်ိဳးတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ၾကရေအာင္

(GMT+08:00)2022-08-23 19:20:08  

 Belt and Road အတူတည္ေဆာက္မႈ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ဟာ ေန႔ထူးရက္ျမတ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေန႔မွာ တရုတ္ ရွီးအန္းၿမိဳ႔ -ဂ်ာမဏီ ဟမ္ဘတ္ၿမိဳ႔ ကုန္တင္ရထားဟာ ရွီးအန္းၿမိဳ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရထားဘူတာမွ ထြက္ခြာ ခဲ႔တယ္။ ဒါဟာ ဒီနွစ္အတြင္း တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထား အၾကိမ္ တစ္ေသာင္းေျမာက္ ေျပးဆဲြခဲ႔ျခင္း ျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဂ်ကာတာ- ဘန္ေဒါင္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ ရထားလမ္းေပၚတြင္ ေျပးဆဲြမယ္႔၊ တရုတ္နုိင္ငံက ပထမဆုံးအၾကိမ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်တဲ႔ ျမန္နႈန္းျမင္႔ရထားနဲ႔ အေထြေထြ တုိင္းတာေရး ရထားကလည္း တရုတ္နုိင္ငံ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႔မွ ထြက္ခြာခဲ႔ၾကပါတယ္။ 

ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္နဲ႔ နုိင္ငံျခား ရထားဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာ ရွိၿပီး အဲဒါေတြဟာ ေဒသခံ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးေနပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားလုိင္း ၈၂ လုိင္း ရွိၿပီး ဥေရာပ နုိင္ငံ ၂၄ နုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႔ ၂၀၀ ကုိ ေပါက္ေရာက္ကာ ကုန္တင္မႈပမာဏဟာ ယင္းရထားမ်ား စတင္ ေျပးဆဲြခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ရဲ႕ အဆ ၉၀၀ ျဖစ္ၿပီး ကုန္တင္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ စုစုေပါင္း တန္ဖုိးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀၀ နီးပါး ရွိပါတယ္။

ဂ်ကာတာ- ဘန္ေဒါင္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ကာတာကေန ဘန္ေဒါင္းကုိ သြားရင္ အရင္က ၃ နာရီၾကာ လုိအပ္တာကေန မိနစ္ ၄၀ သာ အခ်ိန္ တုိေတာင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၁ ခုနွစ္က တရုတ္နဲ႔ Belt and Road နုိင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္စည္ ေရာင္းဝယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏဟာ ယြမ္ ဘီလီယံ ၁၁၆၀၀ ရွိၿပီး Belt and Road နုိင္ငံမ်ားမွာ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ တုိက္ရုိက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈပမာဏဟာ ယြမ္ ၁၃၈ ႔၄၅ ဘီလီယံ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားလုိင္းမ်ားနဲ႔ ဂ်ကာတာ- ဘန္ေဒါင္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ ရထားလမ္း စတဲ႔ Belt and Road အတူ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ အမွတ္အသား ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားက တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ နုိင္ငံတကာ အက်ိဳးတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေပၚလြင္ေနတယ္လုိ႔ China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသား ေဖၚျပထားပါတယ္။