ဂ်ာမနီ စီးပြားေရးသည္ ဆုတ္ယုတ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ဂ်ာမနီ ဗဟိုဘဏ္ဆို

(GMT+08:00)2022-08-23 19:18:36  

ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ဂ်ာမနီ ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ လစဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဂ်ာမနီ စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ ဆုတ္ယုတ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း၊ ၅လဆက္တိုက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ရွိခဲ့ေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုသည္ ေဆာင္းဦးတြင္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ျမင့္မားေသာစြမ္းအင္ေစ်းႏွုန္းသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုႏွုန္းျမင့္မားျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြမ္းအင္အက်ပ္အတည္း ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ ဝယ္လိုအား သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ လုပ္အား ရွားပါးမွု ကဲ့သို႔ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုကို ျမင့္မားေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။