ဟိုင္နန္ရွိ ေနရာမ်ားစြာတြင္ေရာင္စံုဦးထုပ္ပံု တိမ္မ်ား ေပၚလာ

(GMT+08:00)2022-08-22 12:25:06  

ဩဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တရုတ္နုိင္ငံ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္ Haikou၊ Chengmai၊ Lingao ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေရာင္စုံတိမ္မ်ား ေပၚလာၿပီး ထိုျမင္ကြင္း၏ အလွမွာ အလြန္တရာ ေတာက္ပလြန္းသျဖင့္ လူမ်ားက ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚတြင္ မွ်ေဝၾကသည္။ ေရာင္စုံတိမ္မ်ားကုိ ေရာင္စံု ဦးထုပ္ပံု တိမ္မ်ားဟုလည္း ေခၚသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ေႏြရာသီတြင္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ တိမ္ထိပ္၏ "အဝိုင္းဦးထုပ္" သည္ ေရွးတ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား အသုံးျပဳေသာ ေခါင္းစြပ္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ တူေသာေၾကာင့္ ၎ကို ဦးထုပ္ပံု တိမ္ဟု ေခၚသည္။ ေနေရာင္ျခည္သည္ ေထာင့္မွန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ တိမ္တိုက္အတြင္းရွိ အမႈန္အမႊားမ်ားႏွင့္ ေရခဲတုံးမ်ားၾကားမွ အလင္းေရာင္သည္ ေတာက္ပေသာ သက္တန႔္ေရာင္မ်ားကို ဖန္တီးသည္။