ခ်င္းေတာင္”နိုင္ငံတကာ စစ္ေရးျပိဳင္ပြဲ-2022” ပင္လယ္ဖလား ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-08-22 14:28:01  

ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က ”နိုင္ငံတကာ စစ္ေရးျပိဳင္ပြဲ-2022” ပင္လယ္ဖလား Surface Ship Professional ျပိဳင္ပြဲ(ပစိဖိတ္ျပိဳင္ပြဲဇုန္) ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး ပဲြစဥ္အကုန္ ျပီးဆံုးကာ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွား ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ျပိဳင္ပြဲစဥ္ ၄ခုတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးစီ အသီးသီး အႏို္င္ရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းအရ သိရပါသည္။