ၾကက္ဥအခြံခြာျခင္း၊ ပန္ကိတ္ ခ်က္ျခင္း၊ ၾကမ္းျပင္ေႂကြျပား ခင္းျခင္း... စက္႐ုပ္မ်ားသည္ "သိုင္းပညာ"အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပသ

(GMT+08:00)2022-08-22 12:23:22  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကမာၻ႔စက္႐ုပ္ျပပြဲမွာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စက္႐ုပ္ေတြရဲ႕ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြက ဘာေတြရွိလဲ။ ျပပြဲမွာ ခြဲစိတ္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ စက္႐ုပ္တစ္ရုပ္ကုိ ယာယီေလ့က်င့္ေပးခဲ့တဲ့ ပရိသတ္တစ္ဦးကလည္း ငုံးဥ အခြံခြာျခင္း"ခြဲစိတ္မႈ"ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ "ၾကမ္းျပင္ေႂကြျပား ခင္းျခင္း"စက္႐ုပ္က လူထက္ အရွိန္အဟုန္4 ဆမွ 6 ဆခန႔္ တိုးလုပ္ႏိုင္တယ္။ ပန္ကိတ္ စက္႐ုပ္က တစ္ေန႔မွာ ပန္ကိတ္ ၄၀၀ နဲ႔ ေဖ်ာ္ေရ ခြက္ ၁၀၀၀ တို႔ကို ခ်က္ျပဳႏိုင္ၿပီး ကုန္ၾကမ္းျပဳလုပ္ျခင္းမွ အရသာအလိုက္ အေခ်ာထည္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ျခင္းအထိ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကို အလိုအေလ်ာက္ ေအာ္တို လုပ္ႏိုင္တယ္။ အ႐ိုးစုစက္႐ုပ္က လူရဲ႕လႈပ္ရွားမႈ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အာ႐ုံခံႏိုင္ၿပီး ဝတ္ဆင္သူ၏ လႈပ္ရွားမႈကို အာ႐ုံခံစားႏိုင္ကာ ေျမျပင္အသြင္အျပင္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ေျမျပင္အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ လူနာမ်ား သြားလာႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္တယ္။