၂၀၂၂ ခုႏွစ္ကမာၻ႔စက္႐ုပ္ျပပြဲကို ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-08-21 15:23:07  

ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔စက္႐ုပ္ျပပြဲကို ေဘက်င္းတြင္က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္ျပပြဲ၏ ဧရိယာသည္ စတုရန္းမီတာ ၄၀၀၀၀ ရွိၿပီး ကုမၸဏီ ၁၃၀ ေက်ာ္မွ စက္႐ုပ္ကုန္ပစၥည္း ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို ျပသကာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ပြဲဦးထြက္ထုတ္ကုန္အသစ္ ၃၀ ေက်ာ္ကို ျပပြဲတြင္ ျပသထားေၾကာင္း သိရပါသည္။