တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဝန္ၾကီးဌာန ၂ခု တုိ႔သည္ တရုတ္ေငြ ယြမ္ သန္း၅၀ကုိ အေရးေပၚ ထုတ္ေပးျပီး ခ်င္းဟုိင္ျပည္နယ္ တာ႔ထြန္းခရုိင္၌ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေတာင္က်ေရေဘးဆုိင္ရာ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေထာက္ပံ႔ေပး

(GMT+08:00)2022-08-19 12:45:32  

ခ်င္းဟုိင္ျပည္နယ္ တာ႔ထြန္းခရုိင္ ေတာင္က်ေရေဘး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးရန္အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင္႔ အေရးေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနတုိ႔သည္ ဗဟုိသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပံုေငြ တရုတ္ေငြ ယြမ္ သန္း၅၀ကို အေရးေပၚထုတ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းေငြျဖင္႔ ခ်င္းဟုိင္ ျပည္နယ္သည္ အေရးေပၚ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင္႔ ေဘးသင္႔ျပည္သူ ကယ္ဆယ္ေရးကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ျပီး ေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားကုိ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ စေသာ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ပြားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားကုိ ဖယ္ရွားစစ္ေဆးမႈႏွင္႔ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေနအိမ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ မြမ္းမံမႈမ်ား စေသာ လုပ္ငန္းကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၁၈ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းကုိ ကုိးကား၍ ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ည ၁၀နာရီ ၂၅မိနစ္က တရုတ္ႏုိင္ငံ ခ်င္းဟုိင္ျပည္နယ္ ရွီးနင္းျမိဳ႕ တာ႔ထြန္းခရုိင္၌ ရုတ္တရက္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ေတာင္က်ေရ စီးဆင္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၁၈ ရက္ေန႔ ည၈နာရီအထိ ေရေဘးေၾကာင္႔ လူ ၁၇ဦး ေသဆံုးျပီး ၁၇ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။