စိခြ်မ္းျပည္နယ္တြင္ ကမၻာ့ အေလးဆံုး တင္းကုပ္ေမြး ပန္ဒါငယ္ ဖြားျမင္

(GMT+08:00)2022-08-18 17:30:57  

    ပန္ဒါဝက္ဝံ “ေခြ်ေခြ်”သည္ မၾကာခငရက္မ်ားက တရုတ္ပန္ဒါမ်ား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးနွင့္ သုေတသနျပဳေရးစင္တာမွ အေျခခံစခန္းတြင္ ပန္ဒါမငယ္ တစ္ေကာင္ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ယင္းပန္ဒါမငယ္သည္ အေလးခ်ိန္ ၂၇၀႔၄ ဂရမ္ရွိျပီး၊ ယခုအထိ ကမၻာေပၚတြင္ အေလးဆံုး တင္းကုပ္ေမြး ဖြားသစ္စ ပန္ဒါငယ္ျဖစ္သည္။