ရွီက်င့္ဖိန္၏ ေလ်ာင္နင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္။ ရွန္ယန္ ရွင္စံု ေအာ္တုိမက္တစ္ စက္ရုပ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္သို႔ ေလ့လာၾကည့္ရႈ

(GMT+08:00)2022-08-18 17:21:22  

ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ရွန္ယန္ ရွင္စံု ေအာ္တုိမက္တစ္ စက္ရုပ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (Shenyang Siasun Robot & Automation Co. Ltd.)သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။

ယင္းကုမၸဏီသည္ စက္႐ုပ္နည္းပညာကို အဓိကက်ေသာ Fully intelligent ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရည္ရြယ္ထားေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္သို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီေပါင္း ၄၀၀၀ေက်ာ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။