စင္စင္ မုန႔္ဟင္းခါး(အပုိင္း-၂)

(GMT+08:00)2022-08-16 14:59:48  

အစားအေသာက္ေကာင္းတို႔မည္သည္ နယ္နမိတ္စည္းျခားျခင္းဟူ၍မရွိ၊ ရသအာ႐ုံခံစားမႈတို႔မည္သည္ ဘုံတူညီခ်က္ရွိ၏။
နိုင္ငံတကာအလႊာက စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈနဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဟာ တိုင္းထြာလို႔မရပါဘူး။ အစားအေသာက္ဟာ နိုင္ငံတစ္ခုနဲ႕တစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနသလို လူတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့အျပင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနပါတယ္။ (စင္စင္မုန႔္ဟင္းခါး) ေရဒီယိုအသံဇာတ္လမ္းေလးကို နားဆင္ၾကည့္ၾကပါ။