ကြၽန္ေတာ့္ဘဝတစ္ခုလုံးမွာ လုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကိစၥ ၃ ရပ္(အပုိင္း-၆)

(GMT+08:00)2022-08-09 22:06:08  

လူ႕ဘ၀ကို ဘယ္လိုျဖတ္သန္းမွ အဓိပၸာယ္မမဲ့မွာလဲ။ ဒုံးပ်ံစမ္းသပ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၿဂိဳဟ္တုေတြ အာကာသထဲလႊတ္တင္မႈ၊ လူေတြကို အာကာသထဲ ပို႔ေဆာင္မႈ.... ဘ၀တစ္သက္မွာ ဒီကိစၥ ၃ ရပ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္နိုင္တဲ့လူက ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မွ ရွိမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒီေန႕ ေျပာျပမယ့္ဇာတ္လမ္းေလးက အဲ့ဒီလိုသာမန္လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဂႏၳဝင္ဘ၀ဇာတ္လမ္းတစ္ခုပါ။