တရုတ္ႏုိင္ငံအေရွ႕စစ္နယ္တပ္ဖြဲ႔သည္ ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းတစ္ဝိုက္တြင္ ပူးတြဲ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-08-06 17:17:59  

ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေရွ႕စစ္နယ္တပ္ဖြဲ႔သည္္ ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းတစ္ဝိုက္တြင္ ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေရွ႕စစ္နယ္တပ္ဖြဲ႔မွ ေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ဖ်က္သေဘၤာ ဆယ္စင္းေက်ာ္သည္ ထိုင္ဝမ္ကြၽန္း တစ္ဝိုက္ရွိ ပင္လယ္ရပ္ဝန္းတြင္ ပူးတြဲ ပိတ္ဆို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပဳလုပ္ျပီး ေျမျပင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ဘက္စံုတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာ တိုက္ခိုက္မႈ အပါအဝင္ လက္ေတြ႔စစ္ေရးေလ့က်င္႔မႈမ်ားကို ေန႔ေရာညပါ အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္ဟု China Media Group မွသတင္းအရ သိရပါသည္။