ဝမ္ယိ သည္ ထိုင္ဝမ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

(GMT+08:00)2022-08-06 17:17:06  

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕၌ အေရွ႕အာရွ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ခြင္႔ႏွင့္ နယ္ေျမ တည္တံ့ျပည့္စုံမႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဘလင္ကင္က အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဝမ္ယိက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ဤသို႕ေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ိဳးကို မၾကားရတာ ၾကာျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ခြင္႔ႏွင့္ နယ္ေျမ တည္တံ့ျပည့္စုံမႈကို ထိခိုက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား မည္မွ်ပင္ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ အမွန္တကယ္ အမွားမ်ားကို ျပင္ႏိုင္လွ်င္ မိမိတုိ႔က အားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ သည္ အဓိကအေနျဖင့္ ယင္းကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျပီး ပထမဆုံး အေနႏွင့္ ထိုင္ဝမ္အေရးအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ခြင္႔ႏွင့္နယ္ေျမ တည္တံ့ ျပည့္စုံမႈကို ေလးစားျခင္း ကတိကဝတ္ကို လိုက္နာျပီး တရုတ္ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္သီးျခားတည္ရွိ္ေရးအင္အားကို ေထာက္ခံ အားေပးျခင္းအား ထပ္မလုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။