“ရွန္ဟုိင္းစတုိင္”ပန္းခ်ီဆရာ ခ်င္က်ားလင္၏ ဆန္းသစ္စတုိင္ ပန္းခ်ီကား

(GMT+08:00)2022-08-06 19:46:10  

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးခ်ိန္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံ ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ႔ေသာ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ညဧည္႔ခံပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ နုိင္ငံအသီးသီးမွ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမွတ္တရ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခဲ႔ၾကသည္။ ဓါတ္ပုံ၏ ေနာက္ခံမွာ ရွီးဟူေရကန္ ရႈခင္းသာ အမည္ ျဖစ္သည္႔ ရွီးဟူေရကန္ ရႈခင္းအလွမ်ားကို ပုံေဖၚထားသည္႔ အႀကီးစား ေရာင္စုံ တရုတ္စုတ္တံ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ နုိင္ငံျခား ဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားသည္ ဤပန္းခ်ီကားမွ ရွီးဟူ ေရကန္နွင္႔ တရုတ္ ရုိးရာ စုတ္တံပန္းခ်ီကား၏ ရသကုိ ခံစားခဲ႔ရပါသည္။ 

  ဤပန္းခ်ီကားဆဲြသူသည္ တရုတ္ နာမည္ႀကီး “ရွန္ဟုိင္းစတုိင္” ပန္းခ်ီဆရာ ခ်င္က်ားလင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ စတုိင္အသစ္ တရုတ္စုတ္တံပန္းခ်ီကား၏ ေရွ႕ေဆာင္သူနွင္႔ ကုိယ္စား ျပဳသူ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၈၀ အရြယ္ ျဖစ္သည္႔ ခ်င္က်ားလင္သည္ တရုတ္ေၾကြထည္ကုိ ျမတ္နုိးသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ၿပီး လူေလးဦး လက္တဲြမွ ဝုိင္းပတ္နုိင္သည္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရွင္သန္ေရး အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေသာ အႀကီးစား ၾကာပန္းေျမအုိးနွင္႔ သလဲသီး ေျမအုိး အလုံး ၄၀ ကုိလည္း မီးနဲ႔ႀကိဳအပူေပးျပီး တီထြင္နုိင္ခဲ႔ပါသည္။

  ခ်င္က်ားလင္သည္ တရုတ္အေၾကာင္းပုံျပင္မ်ားကုိ သူ၏စုတ္တံျဖင္႔ ဆန္းသစ္ ေဖၚျပၿပီး တရုတ္ စုတ္တံပန္းခ်ီကား အနုပညာမ်ားကုိ နုိင္ငံတကာသုိ႔ မိတ္ဆက္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနပါသည္။