ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရးႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္ေရးအခန္းက႑သစ္ကို ႀကိဳးပမ္းဖြင့္လွစ္ရန္ ရွီက်င့္ဖိန္ ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-07-29 15:50:28  

ျပည္နယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္ အဓိက ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ား “ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးရွီက်င့္ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား ရည္မွန္းခ်က္ အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာၿပီး အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ဆီးႀကိဳျခင္း” ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရးႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ႏွစ္၁၀၀ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ခ်ီတက္ေနသည့္ခရီးသစ္တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တစ္ရပ္လံုး အေနျဖင့္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္အလံကို ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ မာ့က္စ္ဝါဒ က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေရး ေနာက္ဆံုးေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားကို လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ထားကာ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ  ယံုၾကည္စိတ္ကိုခိုင္မာေစ၍ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို ဦးလည္မသုန္ တြန္းအား ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေခတ္သစ္၊ ခရီးသစ္တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္တာဝန္ကိုစဲြကုိင္ထားၿပီး အေတြးအေခၚသစ္၊ မဟာဗ်ဴဟာသစ္၊ နည္းလမ္းသစ္ကို တင္ျပကာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရးႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအခန္းက႑သစ္ကို ႀကိဳးပမ္းဖြင့္လွစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ လီေခ႔ခ်န္၊ လိက်န္႔ဆူ၊ ဝမ္ယန္၊ ဝမ္ဟုနင္း၊ ေက်ာက္ေလ့က်ိ၊ ဟန္ဇိန္႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဝမ္ခ်ီးဆန္ တို႔သည္ ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾက ပါသည္။