အာဖဂန္နစၥတန္ျပည္သူမ်ား၏ ခက္ခဲေသာအေျခအေနသည္ အေမရိကန္၏ မိမိစိတ္တိုင္းက် မဆင္မျခင္ ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ပုံရိပ္ငယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-06-23 15:39:18  

အာဖဂန္နစၥတန္ ဒုကၡသည္မ်ား အေမရိကန္သို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Wang Wenbin က ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ အာဖဂန္နစၥတန္ျပည္သူမ်ား၏ ခက္ခဲေသာအေျခအေနသည္ အေမရိကန္၏ မိမိစိတ္တိုင္းက် မဆင္မျခင္ ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ပုံရိပ္ငယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစ၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံး (USCIS) သည္ အာဖဂန္နစၥတန္ ဒုကၡသည္မ်ားမွ “လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ျပည္ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း (Humanitarian Parole)” ျဖင့္ အေမရိကန္သုိ႔ ျပည္ဝင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ၄၆,၀၀၀ ခု လက္ခံ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔အထိ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ၂၉၇ ခုသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္ပမာဏ၏ ၁% ပင္ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။