ႏ်ဴကလီးယား အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တုိက္ရုိက္အခ်င္းပြားမႈကုိ ၾကိဳတင္ တားဆီးျခင္းသည္ အၾကြင္းမဲ႔ ဦးစားေပးကိစၥ ျဖစ္သည္ဟု ရုရွား ဆုိ

(GMT+08:00)2022-06-23 15:43:14  

ယူကရိန္းအက်ပ္အတည္းအဆင္႔ ဆက္လက္ျမင္႔တက္လာျခင္းႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေန ခန္႔မွန္း၍ မရျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ရုရွား ႏုိင္ငံျခားေရး၏ အၾကြင္းမဲ႔ဦးစားေပး ကိစၥမွာ ႏ်ဴကလီးယား အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တုိက္ရုိက္အခ်င္းပြားမႈကုိ ၾကိဳတင္ တားဆီးျပီး အခ်င္းပြားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး ရီယာဘုကိုဖ္က ၂၂ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ျငိမ္မႈကုိ အာမခံေပးေရး၊ လူအေျမာက္အမ်ား  ေသေစႏုိင္သည့္ လက္နက္ မျပန္႔ပြားေစေရးစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းေရးႏွင္႔ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္၌ လက္ရွိအေျခအေနကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စေသာ နယ္ပယ္မ်ား၌ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ရီယာဘုကုိဖ္က အေလးထား ေျပာၾကားပါသည္။